UTREDNINGER

Oslo Nord næringsforening

Næringsforeningen Oslo Nord har 34 medlemmer, og ble stiftet i april 2011 som en videreføring av tre næringsforeninger i denne delen av byen. Oslo Nord er en interesseorganisasjon for eiere og forvaltere av næringseiendommer i nedre del av Groruddalen. Foreningen skal arbeide for at næringsvirksomheten i området får gode rammevilkår. Områdets attraktivitet og tilgjengelighet skal bedres, og området skal profileres som Oslos største utviklingsområde for næringsutbygging.

Næringsforeningens hjemmeside: www.oslonord.com

Prosjekttype: Sekretariat for næringsforeningen
Oppdragsgiver: Oslo Nord næringsforening
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere:  
Gjennomført: 2014
<<Forrige    Neste>>