PLANARBEID

Henriks vei, Oslo

I Henriks vei på Hovseter samarbeider IN BY med R 21 arkitekter om et småhusbasert fortettingsprosjekt med 65 enheter.

For nærmere beskrivelse av planen: link BPEs saksinnsyn

Prosjekttype: Reguleringsplan
Oppdragsgiver: Bergskogen Eiendom AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: R21 Arkitekter
Gjennomført: 2018 - pågår
<<Forrige    Neste>>