LANDSKAP

Vollebekk barnehage, Oslo

Etablering av en 8-avdelings barnehage på Vollebekk. Et utmerket godt samarbeid mellom oppdragsgiver, entreprenør, arkitekt og landskapsarkitekt resulterte i et flott anlegg. Tomtens høydeforskjell ble positivt utnyttet ved at inngangene til andre etasje nås utenfra via gangbruer, som betyr kort vei mellom ute og inne for alle avdelinger. Høydeforskjellen ble også utnyttet i utearealene til aktiviteter. Utearealene er tilrettelagt for fri lek uten ferdigproduserte apparater og vegetasjonen har en aktiv rolle. Det ble prosjektert en sklie og et klatrestativ med gummidekke etter ønske fra brukerne.

Utearealet fremstår med terrengformer, lekehus, flere sykkelløyper, kjøkkenhage med drivhus, grillplass, sandkasser og alle arealer flyter sammen for å lokke barna til å finne på nye ting og for å videreutvikle rollespillet. Trær og busker skaper små skogholt, skygge, avskjerming og spennende miljøer. Vegetasjonen er tilrettelagt for at det skal være lov å aktivt bruke greiner, blader og annet i leken. Noe av vegetasjonen en inngjerdet for å unngå nedtråkking, en vannrenne rundt bygget samler overvann og gir automatisk vannlek ved regnvær. Ved hovedporten står et lite skilderhus der barna kan stå i givakt og hilse barnehagens brukere velkommen og farvel.

Prosjekttype: Totalentrentreprise/Best Value Procurement
Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: HRTB arkitekter
Gjennomført: Ferdigstilt 2019
<<Forrige    Neste>>