LANDSKAP

Otta barneskole og flerbrukshall

I løsningsforslaget for ny barneskole og ny flerbrukshall er hele Øya-området sett i sammenheng. Helhetlig planlegging med bred tverrfaglig tilnærming er lagt til grunn for områdeutviklingen. Bebyggelse og landskap samtenkes. Bygningen utformes slik at det blir gode og skjermede utearealer gjennom hele døgnet og til alle årstider. Utearealene med oppholds- og lekeområder vender som en vifte mot øst, sør og vest med god soleksponering, skjermet for dominerende vind. Et stort, sammenhengende sør- og østvendt uteareal er tilrettelagt for aktivitet, lek, opphold og inviterer til et trygt sosialt samvær. All kjøretrafikk er konsentrert til områdets vestre side, i tilknytning til Skansen. Dette er en funksjonell to-deling av uteanlegget som sikrer store bilfrie sammenhengende uteområder i øst bestående av begge skolenes uteanlegg, idrettsanleggene og elveparken.

Prosjekttype: Samspillsentreprise
Oppdragsgiver: HENT AS/Sel kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: HUS arkitekter
Gjennomført: 2022
<<Forrige    Neste>>