LANDSKAP

Nansenparken barnehage, Fornebu Bærum

1. plass i totalentreprisekonkurranse for Bærum kommune eiendom. Barnehagen er prosjektert for 200 barn, ligger sentralt på Fornebu og i umiddelbar nærhet til Nansenparken med tilhørende utstrakt infrastruktur for gående og syklende. Uteområdet er en sentral ramme for livet i barnehagen for både barn og personalet og utformingen er optimalisert i forhold til å utnytte tilgjengelig areal. Atkomst, snuplass, sykkel- og vanlig parkering er lagt i kjeller under barnehagebygget. Lek- og oppholdsareal strekkes dermed ut i eiendommens yttergrenser og utnytter tilgjengelig areal på bakkeplan. Utearealet økes ytterligere ved at taket av administrasjonsfløyen er utformet med egen sone med både lek- og opphold. Barnehagens lek- og oppholdsareal blir med det usedvanlig godt utnyttet for barnehagens barn og besøkende utenom åpningstidene.

Prosjekttype: Totalentreprise, forprosjekt og byggeplan
Oppdragsgiver: Byggherre: Bærum kommune, tot.ent.:Georg Andresen og sønner AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Bjerg Arkitektur AS
Gjennomført: August 2018
<<Forrige    Neste>>