PLANARBEID

Nye Vilberg skole, Eidsvoll

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny 4-parallell Vilberg barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, gang- og sykkelvei og kollektivholdeplass.


Prosjekttype: Detaljreguleringsplan
Oppdragsgiver: Hent AS/Eidsvoll kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Filter/Arkitekter as / Hent AS
Gjennomført: 2021 - pågår
<<Forrige    Neste>>