UTREDNINGER

Hokksund by- og knutepunktsutvikling

Som del av Buskerudby-samarbeidet er det utarbeidet en mulighetsstudie for utforming av knutepunkt for kollektivtrafikken ved Hokksund stasjon. Det arbeides med dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund og stasjonen vil få stor økning i trafikken når ny jernbaneløsning er på plass. Gjennom et omfattende prosjektsamarbeid der alle de viktigste aktørene innenfor kollektivtrafikken har deltatt, er det konkludert med en løsning basert på gateterminal for busser og flytting av all innfartsparkering til knutepunktet til andre siden av jernbanelinja. Denne løsningen gir best rammevilkår for videre byutvikling i Hokksund og gode overgangsmuligheter mellom buss og tog. Stasjonsbyen Hokksund er det knutepunktet innenfor Buskerudbyen som har det aller største potensialet for effektiv fortetting inntil knutepunktet. Buskerudby-samarbeidet utarbeidet i 2012 en illustrasjonsskisse for byutvikling av Hokksund der dagens sentrumsområde mangedobles i tetthet.

I tilknytning til en studie av kollektivknutepunktet for Hokksund i 2014-2015 er IN’BY engasjert av Hokksund Vest Utvikling AS for å vurdere utviklingsmulighetene innenfor eiendomsporteføljen til Hokksund Vest Utvikling AS, der Rom Eiendom og Øvre Eiker kommune kontrollerer eierinteressene.

Prosjekttype: By- og knutepunktsutvikling
Oppdragsgiver: Hokksund Vest Utvikling AS, ROM Eiendom AS
Prosjektgruppe:
Samarbeidspartnere:  
Gjennomført: 2015
<<Forrige    Neste>>