UTREDNINGER

Kvartal 15 - Byromsprogram, Lillestrøm

Felles plan for helhetlig utvikling av byrommene i og rundt kvartal 15 i Lillestrøm. Kvartalet transformeres til et velfungerende bykvartal i tråd med STRAKKS-prinsippene med fokus på byrom, byliv, bokvalitet samt effektiv arealutnyttelse.

På gateplan er det foreslått en omfattende oppgradering og utvidelse av kvartalets byrom. Samtlige eksisterende byrom gis et kvalitetsmessig løft samtidig som byromstrukturen utvides med nye og attraktive torg og plasser.

Et stort, sentralt og frodig torg bryter opp det langsmale kvartalet, åpner for utadrettet næringsvirksomhet samtidig som det gamle Nittedalsgata 39 restaureres og gis nytt liv. Teatergata omgjøres til en aktivitetsgate med tufte-park, lekeplasser, grøntanlegg og gode sitteplasser. Felles privat uteareal legges på takterrassene over næringsbebyggelsen og gir gode, solfylte og skjermede uteplasser for beboerne. Fasader trekkes tilbake og fortauet utvides mot sentrum.

Bebyggelsen er løst med fire lameller vendt nord-sør som gir mye luft, gode lysforhold og skyggelegger minimalt av tilliggende bebyggelse og byrom i nord.

Prosjekttype: Byromsprogram ifm reguleringsplan
Oppdragsgiver: Nittedalsgata 33 AS og Østbanernes forbruksforening
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Fosse og Aasen arkitekter
Gjennomført: 2018
<<Forrige    Neste>>