utredninger

Areal- og transportplan Gjøvik

Statens vegvesen region øst gjennomførte i 2010-2011 en ambisiøs prosess omkring formulering av en bærekraftig strategi for utvikling av arealbruk og transportsystem for Gjøviks sentrumsområder. Prosjektet ble organisert i nært samarbeid mellom vegvesenet, fylkeskommunen, kommunen, andre offentlige instanser og berørte grunneiere organisert i «Byen Vår Gjøvik». Utviklingen av visjoner for byutvikling fram mot 2030 ble illustrert og drøftet på tre store medvirkningsmøter. Tilrettelegging av Mjøsstranda for byutvikling og grøntstruktur er en viktig del av prosjektet. Prosjektet er i 2012 videreført i utviklingen av en parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum.

Prosjekttype: Areal- og transportplan
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst, Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Civitas AS, Ole Krogness
Gjennomført: 2011
<<Forrige    Neste>>