PLANARBEID

Nygårdsveien, Ås

Utvikling av bolig- og næringsareal på Nygård i Ås med 45-55 boenheter med felles kvartalshager. Parkering legges under bakken med innkjøring fra Nygårdsveien. Det reguleres 2000 m2 næringsareal på motsatt side av Nygårdsveien, nærmere E18.

Prosjekttype: Detaljreguleringsplan
Oppdragsgiver: Jarle Hopland
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Code arkitektur
Gjennomført: 2016 - pågår
<<Forrige    Neste>>