LANDSKAP

Bamble videregående skole

Bamble VGS er en totalentreprise med prosjektoppstart vinteren 2020. Prosjektet ferdigstilles ultimo 2022 og har en anleggskostnad på ca 8 mill kr. Prosjektet består av rehabilitering av den eksisterende VGS, samt påbygg av nytt bygg til TEK-fagene samt AHT (Arbeid- og hverdagstrening). Prosjektet vil doble skolens opprinnelig areal. Eksisterende skolegård rehabiliteres og vil bli en samlingsplass for hele den utvidede skolen. Opparbeidet utearealet er i omfang ca 13 daa. I tillegg ligger det en kolle med kalkfuruskog på ca 8 daa. Kollen er en ideell plass til bruk for undervisning, rekreasjon og aktiviteter i det grønne.

Prosjekttype: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Backe Vestfold Telemark AS, Spinn Arkitekter
Gjennomført: Ferdigstilt 2022
<<Forrige    Neste>>