UTREDNINGER

Mulighetsstudie Overhalla helsehus, Overhalla

I samarbeid med ASAS arkitektur as har IN'BY utarbeidet en mulighetsstudie for utbygging av omsorgsboliger i tilknytning til Overhalla helsehus. Mulighetsstudien består av en helhetlig plan for området, med diagrammer og skisser som illustrerer prosessen bak og gir et bilde av en mulig utbygging av tomten.

IN'BY og ASAS sitt forslag viser et uterom som er varierte i form, størrelse og funksjon. Uterommene varierer i graden av opplevelsen av offentlig / privat. Sammen vil de nye uterommene danne et spennende og variert romforløp langs nye gangforbindelser og aktiviteter inne på helsesentertomta.

Prosjekttype: Mulighetsstudie
Oppdragsgiver: Overhalla kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: ASAS arkitektur
Gjennomført: 2016
<<Forrige    Neste>>