KONKURRANSER

NRK Marienlyst

NRK engasjerte sommeren 2017 etter prekvalifisering 5 team til parallelle oppdrag for etterbruk av eiendommene på Marienlyst. Prosjektene er bestilt av NRKs styre som verdivurderingsunderlag for planene om å flytte institusjonen til nye lokaler sentralt i Oslo. Vårt prosjekt, Radiobyen, viser 120.000 kvm ny boligbebyggelse og 41.000 kvm blandet bebyggelse i Radiokvartalet, som er et storkvartal rundt det fredete Radiohuset med Store Studio.
I bebyggelsen undersøkes en overgangstypologi mellom den tette byens kvartaler og den åpnere campusbebyggelsen på Universitetets område på Blindern. Radiobyen organiseres rundt et nytt parkstrøk, Fjernsynet med vannspeilet Trolløyet og et nytt byrom, Dabben inn i Radiokvartalet

Prosjekttype: Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: NRK
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: 4B arkitekter
Gjennomført: 2017
<<Forrige    Neste>>