KONKURRANSER

Inderøy helsehus

Inderøy kommune legger presise prioriteringer i programmet for nytt Helsehus på Straumen. Bygg og uteområder skal utformes på en måte som gjennom fasiliteter og utforming inviterer pårørende, gjester og frivillighet - for å bygge opp under visjonen “liv i lag”. De publikumsrettede funksjonene samles mot byen slik at de er attraktive for utleie og sambruk. Byggene skal ha en god oversiktlighet, fleksibilitet og et hensiktsmessig naboskap mellom ulike funksjoner. Dette for å sikre samhandling mellom funksjoner samt tjeneste- og arealeffektivitet i virksomheten. Det skal være lett for beboere, pårørende og publikum å orientere seg fra hovedinngangen til alle deler av bygget.

Prosjekttype: Pris- og designkonkurranse
Oppdragsgiver: Inderøy kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: HUS arkitekter, SKANSKA
Gjennomført: 2020
<<Forrige    Neste>>