UTREDNINGER

Byromseminar for Nordland, Mosjøen

Nordland fylkeskommune i samarbeid med Vefsn kommune og Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF engasjerte IN'BY til å organisere et regionalt byromsseminar med tittelen "Hvem skal bygge byen?". De årlige konferansene i denne serien skal holde oppe debatten om by- og stedsutvikling i Nordland. Målsetningen med byromsseminaret 2012 var å problematisere samspillet mellom næringsliv og kommune i by- og tettstedsutviklingen i Nordland med Mosjøen som utgangspunkt. Seminaret var bygd opp av en seminardag med foredrag og innlegg og en workshopdag med diskusjon rundt seminarets tema med Mosjøen sentrum som eksempel. IN'BY utarbeidet rapport med et sammendrag fra workshopen, gruppearbeidet og diskusjonene fra byromseminaret, avluttet med anbefalinger for videre arbeid innenfor by- og stedsutvikling i Mosjøen.

Prosjekttype: Organisering av byromseminar med workshop og sluttrapport
Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune, Vefsn kommune, Mosjøen og Omegn Næringsselskap
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere:  
Gjennomført: 2012
<<Forrige    Neste>>