KONKURRANSER

Prinsdalsbråten barnehage, Oslo
1.premie i åpen totalentreprise anbudskonkurranse med Bjerg Arkitektur AS og entreprenør Georg Andresen & Sønner for Omsorgsbygg Oslo KS. Barnehage med seks avdelinger med 108 barn plassert på en tomt etter en revet, tidligere barnehage.

Reguleringsplanens byggegrenser ble justert underveis på bakgrunn av protester fra naboer. Utearealet ble derfor utvidet inn i kommunens friareal i sør. Dette friarealet er et naturlig tilskudd til et utvidet barnehageareal. En forfallen ballbane i friområdet ble rehabilitert som del av barnehageprosjektet. Denne er tilknyttet barnehagearealet med en opplyst grussti som også gir atkomst fra Sponstuveien til ballplassen gjennom barnehagen. Barnehagens uteareal ligger i et furukolleterreng som lekearealet er tilpasset. Alt overvann med unntak av overvann fra deler av atdkomsten blir behandlet lokalt. Da hele tomten er grunnlendt blir vannet fordrøyd i utsprengte volumer under sandkasser før det slippes kontrollert til terreng. Deler av lekeutstyret er gjenbrukt fra den tidligere barnehagen.

Prosjekttype: Vinner av totalentreprisekonkurranse -
Totalentreprise for detalj- og byggeprosjekt.
Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ OBY
Prosjektgruppe: INBY
Samarbeidspartnere: Georg Andresen & Sønner as Bjerg Arkitektur as
Gjennomført: Ferdigstilt 2019
<<Forrige    Neste>>