UTREDNINGER

Grønvoldkvartalet, byromsanalyse, landskapsplan, detaljregulering

Grønvoldkvartalet er et stort transformasjonsprosjekt som omfatter 400 nye boliger, kontorer, forretninger og barnehage. Utbyggingen ligger mellom de gamle industribygningene på Fyrstikktorget og det bevarte tunet på Grønvold gård. Det er lagt stor vekt på samarbeid med lokalmiljøet, blant annet med den videregående skolen F 21, i utviklingen av prosjektet.

Prosjekttype: Byromsanalyse, landskapsplan, detaljregulering
Oppdragsgiver: Veidekke Bolig AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Enerhaugen arkitektkontor, LeVa urban design
Gjennomført: 2016- pågår
<<Forrige    Neste>>