UTREDNINGER

Bynært friluftsliv Drammen

Bynært friluftsliv er et kartleggings- og utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen og Oplands turistforening og Friluftslivets fellesorganisasjon. Samarbeidspartene har et felles mål om å utvikle bynært friluftsliv. Som et foregangsprosjekt har Bynært friluftsliv mottatt økonomisk støtte fra Miljøverndepartement gjennom deres satsning Framtidens byer. Videreformidling av arbeidsmetode og erfaringer til andre kommuner var sentrale stikkord i MDs forventninger. På bakgrunn av samarbeidspartenes behov og Miljøverndepartementets forventninger har IN’BY bistått Drammen kommune med sentrale deler av arbeidet og hatt en aktiv rolle i prosjektgruppen. Bistanden har blant annet bestått av metodeutvikling, gjennomføring av seminar og prosjektbeskrivelse i fase 1. Gjennomføring og koordinering av registrerings- og kartleggingsarbeidet i fase 2, samt prosjektledelse i oppstarten av utviklingsdelen av prosjektets fase 3.

Prosjekttype: Registrering- og utviklingsprosjekt
Oppdragsgiver: Drammen kommunes avdeling for Vei, natur og idrett
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere:  
Gjennomført: 2013
<<Forrige    Neste>>