LANDSKAP

Jarenga barnehage, Bærum

Jarenga barnehage er bygget på en tomt der det tidligere sto et institusjonsbygg. Byggkledning og plassbygde utekonstruksjoner er utført med Moso Bambuskledning. Bygget har solcelleanlegg på tak. Barnehagen har 12 baser delt på 4 torg, totalt 160 barn. Utearealet ligger med støyskjerming mot trafikkerte fylkesveier på to sider. Støyhensyn la visse begrensende føringer på bruk av overskuddsmasser til terrengformer. Et antall store lønnetrær ble styrende for planlegging av bygg og uteareal, med de utfordringer som rotsoner og høydeprosjektering medførte. Ett stort tre ble underveis besluttet fjernet etter at skader på rotsystemet påført av tidligere byggearbeider på tomten ble avdekket. Invasiv vegetasjon ihht fremmedartlista måtte fjernes. Lekearealenes utstyr er definert av Bærum kommunes spesifikasjoner av omfang og kvalitet. Anlegget er sertifisert ihht BREEAM Very Good. I tillegg er det imøtekommet et krav fra kommune-økolog om at ingen nyplanting i anlegget skal være oppført i fremmedartliste, uansett risikovurdering.

Prosjekttype: Totalentreprise med samspill
Oppdragsgiver: Bærum kommune Eiendom
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: GAS Entreprenør, Bjerg Arkitektur AS
Gjennomført: 2019-2021
<<Forrige    Neste>>