LANDSKAP

Jar barneskole, Bærum

Rehabilitering av eksisterende skolegård Skolegårdens arealer var nedslitte og regnvann dro med seg sand fra sandkassene med tette sluk som resultat. Det er bygget nye trapper og et amfi av plasstøpt betong ved skolens innganger. Som en erstatning for vannrenner er et kulelandskap av asfalt etablert og utformet som et flerbruksareal for løping og sykling, og for å lede overvann i riktig retning. Ny sandkasse og lekeapparater er plassert nedenfor skråningen og akebakken er rehabilitert. Overvann blir ledet til laveste punkt mellom atkomstveien og ballbanen hvor det er etablert en kombinasjon av fordrøyning, flomvei og grøft. Dette arealet blir i tillegg et grønt og frodig bed med bruer og integrerte sitteplasser som er godt tilrettelagt for aktivt bruk.

Prosjekttype: Rammeavtale, rehabilitering landskap
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere:
Gjennomført: Ferdigstilt 2019
<<Forrige    Neste>>