LANDSKAP

Østensjø barneskole
Østensjø barneskole sto opprinnelig ferdig i 1918.IN'BYs prosjekt var del av en utvidelse med to nye bygg og omfattet arealene omkring disse samt rehabilitering av store deler av det øvrige uteanlegget inklusive trafikkarealer.
I tillegg til de antikvariske verdiene til det gamle skoleanlegget ligger hele tomten i et arkeologisk fokusområde som la store begrensninger på omfang av inngrep og arealbruk: Den fredede Oldtidsveien som var i bruk gjennom jernalder og middelalder, går gjennom tomten.
Det er store terrengforskjeller innenfor byggeområdet og mottatt forprosjekt hadde ikke i nødvendig grad ivaretatt høydeprosjektering. Skolen var i drift mens byggearbeidene pågikk.
Det er etablert et komplekst lekeareal i bratt terreng med forskriftmessige UU-tilpasninger. All overflateavrenning er ivaretatt av LOD med et vadi-anlegg langs tomtens laveste avgrensninger.

Prosjekttype: Detaljprosjekt, byggeplan
Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Hent AS, AsplanViak as (ARK/SØK)
Gjennomført: Ferdigstilt 2021
<<Forrige    Neste>>
-->