KONKURRANSER

Vanvikan barnehage, Indre Fosen

Vanvikan barnehage Plan- og designkonkurranse Prekvalifisering for begrenset plan- og designkonkurranse for ny Vanvikan barnehage. Barnehage skal bygges i Vanvikan, et tettsted i Indre Fosen kommune. Indre Fosen kommune har høy fokus på at dette prosjektet skal ha en del innovative egenskaper for kommunen. Det skal legges stor vekt på klimavennlig materialvalg og tekniske løsninger. Barnehagen skal bygges med klimavennlige løsninger.

Kommunen har følgende ambisjoner for klima og miljø:
• klima og miljøvennlig materialbruk i hele byggets levetid og ved avhending
• inneklima med fokus på barns helse
• reduserte CO2-utslipp/energibruk i byggefasen og driften av bygget
• innovative tekniske løsninger
• kildesorteringsgrad på 95% i byggefasen
• minimal avfallsproduksjon underveis i byggingen og ved drift av bygningen

Prosjekttype: Plan- og designkonkurranse
Oppdragsgiver: Indre Fosen kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: VIS A VIS arkitekter
Gjennomført: 2020
<<Forrige    Neste>>