PLANARBEID

Lundsjordet, Eidsvoll Verk

Ved Eidsvoll verk stasjon utvikles nærområdet på 85 daa til en flerfunksjonell stasjonsby med ca. 150.000 m2 bebyggelse. Utviklingen tar utgangspunkt i et illustrasjonsprosjekt utarbeidet av Niels Torp + Arkitekter i 2018. Utbyggingen formaliseres gjennom flere etapper og detaljreguleringsplaner.

Eidsvoll kommune har lansert området som aktuell lokalisering av ny Romerikscampus for OsloMet. Detaljreguleringsplanen for første etappe i knutepunktutviklingen (kvartal 1, 2, 9 og 10) omfatter ca. 25.000 m2 fordelt på 300 boliger og noe næringsbebyggelse.

Prosjekttype: Byutvikling, områderegulering og detaljreguleringsplan
Oppdragsgiver: 1814 Sentrum AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Niels Torp + Arkitekter AS
Gjennomført: 2018 - pågår
<<Forrige    Neste>>