KONKURRANSER

Bamble ungdomsskole

Bamble kommune utvikler Grasmyr-området som et samlet skole- idretts- og rekreasjonområde sentralt i kommunen. Det ble gjennomført pris- og design-konkurranse i 2018 med prosjektet Razzle Dazzle som vinner. Her skal fem ungdoms-skoler samles i et nyanlegg, sammen med svømmehall, to idrettshaller og en aktivitetspark som knytter anlegget sammen med eksisterende videregående skole, barnehage og et skogsområde for nærrekreasjon. I prosjektet legges stor vekt på tilpasning til tomtekvalitetene og høyt miljøfokus i alle løsningsvalg. .

Prosjekttype: Pris- og design-konkurranse
Oppdragsgiver: Bamble kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Spinn Arkitekter AS
Gjennomført: 2019
<<Forrige    Neste>>