KONKURRANSER

Studentboliger på Campus, Gimlemoen, UIA i Kristiansand

Det skal bygges 160 nye boenheter for studenter på en kolle delvis dekket med urørt natur, hvor to eksisterende bygg på tomten skal rives. Nærheten til skogen ønskes gjenspeilet i prosjektet som helhet. Prosjektmål fra konkurranseprogrammet:
- Prosjektet skal bidra til et levende utemiljø for studentene. Uteområder og adkomstveier skal innby til ansamlinger og aktive sosiale utesoner.
- Prosjektets planløsninger innvendig skal fremme kommunikasjon og møteplasser. Studentenes mentale helse skal særlig hensyntas, og prosjektets løsninger skal passivt bidra til mindre ensomhet og isolasjon.
- Prosjektet skal ha særlig fokus på bruk av tre som et virkemiddel for lavere klimaavtrykk. Samt aktiv bruk av tre som et bidrag til økt trivsel og bedret inneklima vil fremmes.
- Energieffektive løsninger for bygge- og driftsfasen
- Tilgjengelighet for alle brukergrupper.

Prosjekttype: Begrenset arkitektkonkurranse
Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Agder
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: CODE arkitektur
Gjennomført: 2021
<<Forrige    Neste>>