UTREDNINGER

Hammerfest - gatebruksplan

Gatebruksplanen for Rådhusplassen og Sjøgata legger en overordnet strategi for hvordan dette området kan utvikles i flere etapper. I gatebruksplanen avveies hensynet til ulike trafikkfunksjoner og det gis overordnete retningslinjer for opparbeidingsstandard og materialbruk. De store ombyggingsarbeidene av viktige bygg rundt Rådhusplassen og de omfattende gateopprustingsarbeidene i Hammerfest sentrum har gjort det nødvendig å vedta rammeplaner for hvordan disse byrommene skal opparbeides. I planen inngår et skisseprosjekt med kunstnerisk utsmykking (tidevannskulptur) for hurtigbåtkai og gjestebrygge. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Hammerfest kommune, Statens vegvesen og private interesser i planområdet.

Prosjekttype: Gatebruksplan
Oppdragsgiver: Hammerfest kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Landskap DESIGN AS Arne Sælen, billedkunstner Irene Rasmussen
Gjennomført: 2010 - 2011
<<Forrige    Neste>>