UTREDNINGER

Søndre kollektivstreng, Oslo - tilleggsvurdering

Oslo kommune ved Samferdselsetaten utarbeidet i 2009-10 en konseptvurdering av trafikkløsninger for Søndre kollektivstreng gjennom Kvadraturen i Oslo. Grunneierne i området ved Foreningen Byfolk ønsket en tilleggsvurdering ved flytting av sporvognstraseen fra Prinsens gate/Tollbugata til Rådhusgata. Utredningen viser betydelige driftsfordeler med denne løsningen i forhold til kapasitet og fremkommelighet, og store miljøgevinster i sentrale deler av Kvadraturen med muligheter for utvidet fotgjengerområde og enklere varetransport. Løsningen gir også bedre kollektivbetjening av Kvadraturens søndre deler og gode muligheter for ringtraseer for trikk i sentrum.

Prosjekttype: Kommentar til Samferdselsetatens konseptvurdering
Oppdragsgiver: Foreningen Byfolk Oslo sentrum
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere:  
Gjennomført: 2010
<<Forrige    Neste>>