PLANARBEID

Felt A1 Ahus, Lørenskog

Ahus har behov for økt areal tilknyttet kliniske tjenester. For å løse dette raskt frigjøres arealer til nye sengeplasser ved å flytte dagens kontorplasser inn i et nybygg. Samtidig ønsker Velferdslaget ved sykehuset å fornye og utvide dagens nærbutikk (KIWI). Det foreslås tre felt for ny bebyggelse innenfor planområdet. Hovedformål for detaljreguleringen er en kombinasjon mellom forretning/tjenesteyting. Totalt reguleres 31.000 m2 BRA.

Prosjekttype: Detaljregulering med konsekvensutredning
Oppdragsgiver: Akershus universitetssykehus HF og Sykehuspersonalets Velferdslag SA
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: ASAS arkitektur
Gjennomført: 2021 - pågår
<<Forrige    Neste>>