LANDSKAP

Malerhaugen boliger, Oslo

Transformasjonsprosjekt fra industri til bolig, forretning, kontor og bevertning. Malerhaugveien 19-23 på Ensjø ligger sentralt i Oslo. Prosjektet har et overordnet og tydelig fokus på blå-grønne kvaliteter i et variert og spennende utemiljø for lek- og opphold. Det er programmert og prosjektert et uteanlegg som har rom for rolige soner til opphold, samtidig som det er gitt plass og tilrettelagt for lek og aktivitet. Prosjektet utnytter hele bygget og tilgjengelig tomteareal for å skape et godt miljø for uteopphold på tak, balkonger og i gårdsrommet. Prosjektet beriker også tilliggende gatemiljø med gatetrær og forbedrede forhold for myke trafikanter.

Prosjekttype: Landskapsplan, skisseprosjekt til regulering, forprosjekt og byggeplan
Oppdragsgiver: Byggherre: Urbanium, tot.ent: Veidekke AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Dyrvik arkitekter, Asplan Viak og Moe AS
Gjennomført: 2017 - Pågår
<<Forrige    Neste>>