KONKURRANSER

Åfjord videregående skole, Trøndelag

Åfjord vgs skal om- og tilbygges og skal oppnå krav innen HMS, arbeidsmiljø og fysisk læringsmiljø. Dagens anlegg bærer preg av slitasje, samt store arealer som ikke tilfredsstiller krav til universell utforming eller miljørettet helsevern. Utomhus skal det tilrettelegge for bedre trafikk- logistikk- praksisareal og uteoppholdsareal. Fylkeskommunens har følgende ambisjoner for klima og miljø:
- Bygget skal tilrettelegges for senere å kunne utvikles som et nullutslippsbygg i driftsfasen
- Klimafotavtrykket fra bygningsmaterialer i nybyggsarealet skal være 40 % lavere enn et referanse-nybygg etter definerte kriteriesett
- Prosjektet vil ha et særlig fokus på miljøoptimering i byggefase og økt sirkulæritet for ombruk av byggematerialer

Prosjekttype: Åpen anbudskonkurranse
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: HUS arkitekter, Rædergård Entreprenør AS
Gjennomført: 2021
<<Forrige    Neste>>