LANDSKAP

Tigergården, Ensjø Oslo

Gode boliger i den stadig tettere byen må ha gode uteområder. Det er utfordrende å løse dette i de tetteste områdene, der uterommene lett blir trange og mørke. I Tigergården er det lagt stor vekt på at felles utearealer skal ha ulikt innhold for beboerne. Dette vil gi et tillegg til de private uteplassene på balkonger eller terrasser. I fellesarealene er det rom for samvær, dyrking og lek. På bakkeplan vil det bli en stor og solfylt terrassert forhage i direkte forlengelse av kommunens gatetun mot Gjøvikbanen. Bokvalitet i den tette, bærekraftige byen handler i stor grad nettopp om kvaliteten på og samspillet mellom de halvprivate fellesområdene. I Tigergården vil disse områdene by på overraskende opplevelser og et rikt vegetasjonsbilde som et viktig bidrag til visjonen om Oslo som den grønne og bærekraftige storbyen. .

Prosjekttype: Landskapsplan
Oppdragsgiver: SKANSKA
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: CODE arkitektur
Gjennomført: Estimert ferdigstillelse 2022
<<Forrige    Neste>>