PLANARBEID

Søndre Tåsen gård, Oslo

Søndre Tåsen gård planlegges utbygd med ca 150 serviceboliger for eldre. Utbygger er Tåsen boligutvikling, arkitekt er Reiulf Ramstad arkitekter.

For nærmere beskrivelse av planen: link PBEs saksinnsyn

Prosjekttype: Reguleringsplan
Oppdragsgiver: Tåsen Boligutvikling AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Reiulf Ramstad Arkitekter
Gjennomført: 2018 - pågår
<<Forrige    Neste>>