LANDSKAP

Thor Olsens barnehage, Oslo

Thor Olsen barnehage har 13 avdelinger og om lag 150 barn som har base i den gamle murvilla på tomten og de øvrige på Nordpolen skole. Uteareal ligger i den gamle hagen til Sandakerveien 63. Bestillingen fra Oslobygg var å finne en løsning på det problematiske overvannet og samtidig rehabilitere barnas nedslitte aktivitetsarealer som består av en øvre del for de mindre barna og en nedre del for de større. I nedre del samler overvannet fra hele tomten seg. Løsningen ble å heve terrenget i bunnen av skålen med ca. 80 cm for å lage et fordrøyingsvolum og over dette en stor sandkasse og fallunderlag for noen av lekeinstallasjonene.

Hovedkonseptet for det nye aktivitetsarealet er å tilrettelegge for mest mulig spontan lek, rollelek, bevegelse og å lokke fram fantasi og oppfinnsomhet gjennom å ha minst mulig bruk av «apparater» og minimalt med kunstige materialer. Fallunderlagene er fallsand og naturgras. Barnehagen er heldige som har en av hovedstadens få, godt bevarte frukthager. Den gamle hagen er rammet inn av store almetrær og andre løvtreslag, bla en stor verneverdig eik. Det var en forutsetning at eksisterende vegetasjon skulle ivaretas og i entreprisen var det avtalt at skade på stamme eller røtter til eksisterende trær kunne bøtelegges. Nyetablert vegetasjon er en blanding av bærbusker, enkelte løvtrær og prydplanter.

Fallforholdene på de nyetablerte gangforbindelsene og bryggen er i henhold til UU-krav om tilgjengelighet for rullestolbrukere. Det samme gjelder trebroene og samlingsplasser. Sandkassen og vannleker er tilgjengelige for barn i rullestol via et lavere nivå, og det er bygd et «bakebord» for sand.

Prosjekttype: Totaletreprise, landskapsplan
Oppdragsgiver: Oslobygg KF
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Architectopia AS, Ekorn trepleie (arborist), CH Prosjekt AS, Skaaret Landskap AS
Gjennomført: 2023
<<Forrige    Neste>>