KONKURRANSER

Nyhavna bydeltransformasjon, Trondheim
NYVEVEN
Stiftelsen Nyhavna Utvikling AS avholdt en plan- og arkitekturkonkurranse for å utvikle havneeiendommer på Nyhavna som er et stort havneområde på østsiden av utløpet av Nidelva i Trondheim. Området er i dag preget av havnevirksomhet, industri, lager og store asfaltflater. Ifølge overordnede planer skal Nyhavna transformeres til en fortettet bydel med torg, parker, arbeidsplasser og flere tusen boliger.

«NYVEVEN» legger opp til en utvikling som bryter opp dagens bratte og rette elvekant ut til enden av Transittpiren. Langs elvebredden slynger den nye offentlige havnepromenaden seg og kan tilby mange forskjellige opplevelser til alle årstider for varierte brukergrupper. Forslaget bygger videre på en struktur som tar hensyn til kulturminner fra 2. verdenskrig og havnehistorikken ved å gjenbruke materialer, elementer fra havnedrift og bygningsdeler. Det ble også vektlagt å gjenskape en mer naturlig elvebredd med vegetasjon og nye biotoper og økt biologisk mangfold under vann.

IN’BY inngikk som planansvarlig i et tverrfaglig team sammen med Schmidt Hammer Lassen/Hus/Tredje natur/Ruth Woods/Vianova. Konkurransforslaget «Nyveven» ble ansett som en uoffisiell publikumsfavoritt, men juryen valgte et mer utbyggervennlig prosjekt med fokus på mange boliger, tett utnyttelse og lavere ambisjoner med tanke på sentrumsutvikling og offentlige rom.

Prosjekttype: Konkurranse - bydeltransformasjon
Oppdragsgiver: Nyhavna Utvikling AS
Prosjektgruppe: INBY
Samarbeidspartnere: schmidt/hammer/lassen/architects, TREDJE NATUR,
HUS arkitekter, Vianova, Dr. Ruth Woods
Gjennomført: Ferdigstilt konkurranseforslag 2022
<<Forrige    Neste>>