LANDSKAP

Omsorgsboliger Nobels gate, Gran

Åtte heldøgnsbemannede omsorgsboliger med målet å skape et hjem med god atmosfære for at brukerne skal ha trivsel, tilhørighet og trygghet. Boligbygget på 900m2 BTA har personalarealer, fellesarealer og beboerrommene skal fremstå som normale private leiligheter. I førsteetasje har leilighetene uteplass direkte til terreng. I andre etasje har leilighetene fransk balkong og tilgang til felles altan tilknyttet beboernes fellesarealer. Det er lagt fokus på at boligen ikke skal fremstå som en institusjon. Bygget er derfor gitt en skala, materialitet, farge og utrykk med treverk som tilpasser seg småhusbebyggelsen i nærområdet. Uteareal bærer preg av en privat hage og inneholder flere sitteplasser, en liten kjøkkenhage og en sansehage.

Prosjekttype: Landskapsplan
Oppdragsgiver: Gran kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Architectopia/Planforum arkitekter AS
Gjennomført: 2021
<<Forrige    Neste>>