LANDSKAP

Emma Hjort skole, Bærum

Gamle Emma Hjorth barneskole er et bygg fra 1997 med tidstypisk horisontal inndeling og store takflater. Bygget er inndelt i tre lange og smale bygningsvolum plassert trappevis nedover terrengets nivåer. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende barneskole fra 2- til 3-parallell og oppføring av ny flerbrukshall. Dette innebærer blant annet ombygging og oppussing av eksisterende bygg, og oppføring av nytt tilbygg med elevfløy. Eksisterende bygg er på ca. 6000 m2 BTA og nye bygg er samlet på ca. 2800 m2 BTA.

Emma Hjorth barneskole skal utvides fra 2-parallell til 3-parallell skole og det skal bygges ny flerbrukshall i basketballbanestørrelse. Opparbeidelse av utomhusarealer med lekearealer, aktivitetsarealer, streetbasketballbane og amfi Tiltak for å håndtere overvann, brannvannsdekning og diverse arbeider på VA-anlegg Ny kiss’n’ride og parkeringsløsning.

Prosjekttype: Landskapsplan
Oppdragsgiver: Bærum kommune Eiendom
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Ola Roald Arkitektur, Backe Stor-Oslo AS
Gjennomført: 2023
<<Forrige    Neste>>