LANDSKAP

Nordstrand kirkes barnehage, Oslo

Pågående prosjekt i totalentreprise 2022 og 2023. Riving av eldre barnehagebygg og oppføring av nytt. Endringer i bygg og terrengforming i følsomt område med viktige symbol- og bevaringsverdige kvaliteter. Liten barnehage i en stor og fin kirkepark. Skal fremstå som en del av lokalmiljøets tilbud også utenom barnehagens åpningstid. Tett samarbeide med arkitekt om løsninger som krever nennsomme og presise løsninger særlig mht kombinasjonen av et godt pedagogisk barnehagetilbud – og tilslutning til en veletablert verdifull park med frodig vegetasjon i en rik minneshage.

Prosjekttype: Totalentreprise, landskapsplan
Oppdragsgiver: Nordstrand kirkes barnehage
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Topic Architecture
Gjennomført: 2023
<<Forrige    Neste>>