LANDSKAP

Gullhagveien omsorgsboliger, Bærum

Gullhaugveien omsorgsboliger var en BVP konkurranse (Best Value prosjekt) som HENT, IN'BY og HRTB arkitekter, vant høsten 2021 Gullhaugveien omsorgsboliger består av 12 boenheter for mennesker med utviklingshemming. For beboerene blir det valgfritt å leie eller eie boligene. I utearealet inngår parkeringsplass for ansatte med el-billading, renovasjon, sykkelskur og adkomstområde. Uteoppholdsarealene består av eksisterende og nyetablert natur som er direkte tilgjengelig fra to markterrasser. I tillegg har en takterrasse adkomst til utearealene via utendørs trapp. Prosjektambisjonen har vært å maksimere bokvalitet og hjemlighet for å skape et godt og trygt inne- og utemiljø for beboere, ansatte og naboer..

Prosjekttype: Landskapsplan, ansvarlig LARK
Oppdragsgiver: Bærum kommune Eiendom, Hent AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: HRTB Arkitekter
Gjennomført: 2023
<<Forrige    Neste>>