LANDSKAP

Kiellandkvartalet, Oslo

Arbeidene i og rundt Kiellandkvartalet er i full gang. IN'BY er engasjert som landskapsarkitekt for å forbedre forholdene for gående og syklende i både Maridalsveien og Hauchs gate i forbindelse med kvartalsutviklingen. I Maridalsveien fjernes biltrafikk og parkering. Her blir det supplert med flere sykkelstativer og gode gangforbindelser til og fra uteserveringen på Aleksander Kiellands plass etableres. I Hauchs gate rives den slitne midlertidige trappen til fordel for et solid og varig trappeanlegg mellom Waldemar Thranes gate og Hauchs gate.

Prosjekttype: Forprosjekt, byggeplan
Oppdragsgiver: Fredensborg Eiendom
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Vedal utvikling AS
Gjennomført: Pågår 2017
<<Forrige    Neste>>