KONKURRANSER

Mulighetsstudie byutvikling Fornebu

Bærum kommune har engasjert tre rådgivningsgrupper etter å ha gjennomført en prekvalifisering for å vurdere økt utnyttelse av delfeltene 8.1-8.4 og brannstasjonstomta på Fornebu.

Vårt prosjekt inspireres av Fornebuplanens giraffmønster og er oppkalt etter den ikoniske, franske giraffen Zarafa.

Tomteområdet på 154,4 daa underdeles i 10 store bykvartal med varierende byggehøyder, opptil 14 etasjer ut mot Snarøyveien. Det er vist et blandet byutviklingsprogram, der næringsareal og skoler integreres i bystrukturen.

Prosjekttype: Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Alliance arkitekter AS, Jarmund Vigsnæs arkitekter AS
Gjennomført: 2016
<<Forrige    Neste>>