ELDRE PROSJEKTER

Retningslinjer for visuelt miljø

Jernbaneverkets miljøplan 1998-2001 stilte krav om at det visuelle miljø skulle bli godt ivaretatt ved utforming av nye jernbaneanlegg da Jernbaneverket Utbygging planla utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker. Nytt dobbeltspor Skøyen-Asker skulle kjennetegnes ved høy estetisk kvalitet. Som ledd i planleggingen av det nye dobbeltsporet ble det utarbeidet et eget miljøprogram for prosjekteringsfasen. Retningslinjer for visuelt miljø trakk opp hovedlinjene i formgivingen av det nye dobbeltsporet, og retningslinjene ble lagt til grunn for den konkrete prosjekteringen av delstrekningene og enkeltelementene.

Prosjekttype: Utarbeiding av retningslinjer
Oppdragsgiver: Jernbaneverket utbygging
Prosjektgruppe: Ola Bettum (prosjektleder)
Samarbeidspartnere: Professor dr. techn. Kristoffer Apeland, Siving. Arne Gangdal, Arkitekt Ketil Moe
Gjennomført: 1999
<<Forrige    Neste>>