ELDRE PROSJEKTER

Restaurering Den Gamle Logen, Oslo

Den gamle logen på Grev Wedels plass ble bygget som foreningslokale for Frimurerne i 1844. Kristiania kommune overtok bygningen i 1862 og den ble drevet som byens viktigste fest og konsertlokale fram til 1947. I 35 år var den deretter kontorer for Oslo losse og lastekontor og forfalt sterkt. IN'BY tok i 1983 initiativ til å etablere et offentlig-privat samarbeid om restaurering av det gamle praktbygget. Kommunen overdro Logen til en stiftelse og det ble inngått avtale med entrepenørselskapet Nielsen- Nielsen om restaureringsarbeidene for bygningen, kompensert ved rett til utleie av bygningen med unntak av den store festsalen i 50 år. Restaureringsarbeidene var ferdige i 1988, og festsalen er igjen en av byens viktigste kulturelle arenaer. Logen er et tidlig eksempel  på vellykket offentlig-privat samarbeid, gjennomført med IN`BY som initiativtaker og prosjektleder.

 

Prosjekttype: Funksjonsendring, total rehabilitering
Oppdragsgiver: Stiftelsen den gamle logebygning
Prosjektgruppe: Dag Andersen
Samarbeidspartnere: Arkitekt: Eliassen og Lambertz-NIlssen
Gjennomført: 1988
<<Forrige    Neste>>