ELDRE PROSJEKTER

Designmanual Oslo

Samferdselsetaten engasjerte IN'BY med samarbeidspartnere til å gjennomføre første fase i en ny designmanual for Oslo indre by til avløsning av Estetisk plan for Oslo og designprogrammet Prosjekt Park og Gatemøbler. Designmanualen er utviklet i et bredt samarbeid med kommunale og statlige fagetater og forutsettes forankret politisk gjennom behandling i bystyret. Manualen bygger på en analyse av Oslos identitet og byromsstruktur, Den definerer generelle kravspesifikasjoner for designelementene og spesielle spesifikasjoner for de ulike elementene innenfor bygulv, vegetasjon og bymøbler. Det er en viktig målsetting med manualen at den skal gi grunnlag for rammeavtaler med leverandører av bymøbler som oppfyller spesifikasjonene eller at den kan legges til grunn for designkonkurranser eller annen utvikling av nye møbleringselementer.

Prosjekttype: Designmanual
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Samferdselsetaten
Prosjektgruppe: Ola Bettum, Lena Johansson, Helene Thorstensen
Samarbeidspartnere: Astrid Bugge Frøvig, NSW arkitekter og planleggere, Veilyskompetanse Petter Kristiansen
Gjennomført: 2006
<<Forrige    Neste>>