PLANARBEID

Detaljregulering Vollebekk

I Vollebekkområdet i Groruddalen har IN'BY utarbeidet detaljregulering for transformasjon av et større næringsområde til et byområde med blandet bebyggelse. Området er på ca 50 daa og samlet utbyggingskapasitet er på 102.000 kvm. Området skal hovedsakelig utvikles med variert boligbebyggelse, i tillegg til nærings- og kulturformål. Det skal etableres et nett av offentlige rom i området med et sentralt torg i tyngdepunktet. Planarbeidet bygger på vinnerprosjektet, utarbeidet av a-lab, i et parallelloppdrag som IN'BY gjennomførte for utbyggeren. Prosjektet har stort fokus på bymessige boligkvaliteter og aktivisering av offentlige byrom. Den nye bydelen vil utgjøre en link mellom småhusbebyggelsen på Risløkka og drabantbybebyggelsen lenger øst.

Link saksdokumenter

Prosjekttype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Aspelin Ramm Bolig AS
Prosjektgruppe: Lena Johansson, Ola Bettum
Samarbeidspartnere: a-lab, Strak, Rambøll  mfl
Gjennomført: 2013 - 2015
<<Forrige    Neste>>