LANDSKAP

Johanneskirketrappene, Bergen

Johanneskirketrappene er en viktig del av Bergens byakse fra Fløibanen gjennom Torgallmenningen til Johanneskirken. Området har viktige funksjo­ner som en passasje mellom Nygårdshøyden og sentrum, som atkomst til boliger og som et synlig og mye brukt byrom for opphold med god utsikt til Torgallmenningen.

Anleg­get gjennomføres med tre ulike deler: I Johanneskirketrappen endres trappens stigningsforhold for å bedre gangkomforten. I Rosen­berggaten fjernes parkeringsmu­lighetene og gategulvet løftes til ett plan. I den nedre delen, Vestre Torggate, stenges gaten helt for kjøretrafikk. Den bratte gaten (1:4) bygges om til et trappeanlegg med doble trinn i trappens midtre partier beregnet for opphold. Hele byrommet opparbeides med materialer av høy kvalitet, med spennende løsninger av overvannshåndteringen og med to egendesignede fonteneanlegg.

Prosjekttype: For-, detalj- og byggeprosjekt
Oppdragsgiver: Bergen kommune, Grønn etat
Prosjektgruppe: Peer Lehn-Pedersen, Ola Bettum
Samarbeidspartnere: LandskapDesign ved Arne Sælen
Gjennomført: pågår 2014
<<Forrige    Neste>>