KONKURRANSER

Teglverkstomta barnehage Oslo

1. premie i prekvalifisert totalentreprisekonkurranse for Oslo kommune v/Omsorgsbygg. Barnehagetomten har fra tidlig 1800-tallet vært en del av Hasle teglverket. Området omkring har i dag fine kvaliteter med gjenåpningen av Hovinbekken og Hovindammen langs tomtens vestside. Tomta grenser også mot et stort friområde i sør som forsterker det grønne preget, og danner en rolig grønn ramme for barnehagen. I utformingen er det lagt vekt på en god sammenheng med omgivelsene med både utsyn til vannanleggene og ved å trekke tilliggende grøntstruktur inn i uteanlegget.

Overvannet på barnehagetomten håndteres lokalt. Vannet brukes som en ressurs til glede og opplevelse for barna. Overflatevann samles i åpne renner som ender i to raust dimensjonerte sandkasser og endrer sandens egenskaper som formingsmateriale med nye muligheter for barna. Uteområdet vil være rikt på trær med et bredt utvalg av stedegne trær som lønn, eik, rogn, osp og hegg. I tillegg vil det til undervisning og smaksopplevelser være fruktrær som eple-, plomme-, pære- og kirsebærtre.

Prosjekttype: Prekvalifisert totalentreprisekonkurranse
Oppdragsgiver: Oslo kommune v/OBY
Prosjektgruppe: Elin Liavik, Peer Lehn-Pedersen
Samarbeidspartnere: Georg Andresen og sønner AS og Bjerg arkitektur
Gjennomført: Pågår
<<Forrige    Neste>>