PLANARBEID

Detaljregulering Nasjonalt Minnested Sørbråten

Regjeringen har besluttet å etablere et nasjonalt minnested for ofrene etter terrorhandlingen på Utøya 22. juli 2011, på Sørbråten i Hole kommune.

IN'BY er engasjert for å utarbeide statlig detaljregulering for anlegget. Selve minnestedet anlegges etter den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs vinnerprosjekt i KOROs konkurranse.

Prosjekttype: Statlig detalregulering
Oppdragsgiver: Statsbygg
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Jonas Dahlgren studio
Gjennomført: 2013 - 2015
<<Forrige    Neste>>