PLANARBEID

Landøyveien detaljregulering, Asker

På en strandtomt ved utløpet av Neselva planlegges et nyskapende boligprosjekt med 60 leiligheter i tre terrasserte hagehus. Utbyggingen vil skje i et sårbart område og det er lagt stor vekt på å sikre prosjektets grønne kvaliteter i reguleringsbestemmelsene. Planen bygger på en grundig stedsanalyse og en gjennomarbeidet landskapsplan.

For nærmere beskrivelse av planen: link saksinnsyn

Prosjekttype: Detaljregulering, Stedsanalyse, landskapsplan
Oppdragsgiver: Landøyveien 5A AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: CODE arkitektur
Gjennomført: 2018 - pågår
<<Forrige    Neste>>