PLANARBEID

Fjellgata 30, Oslo

Enerhaugen arkitekter i samarbeid med IN´BY ble i begynnelsen av 2012 invitert av JM Norge AS til å delta som en av tre grupper i en parallell utredning av utbyggingskonsepter for eiendommen Fjellgata 30 på Rodeløkka. Foreslått konsept, med ny bebyggelse som en overgangsform mellom murgårdsbebyggelsen på Dælenenga og den småskala trehusbebyggelsen på Rodeløkka, samt et stort, samlende uteareal for kvartalet ble valgt for fortsatt utvikling. Bearbeidet prosjekt ligger til grunn for forslag til detaljregulering for eiendommen. Eksisterende bebyggelse på eiendommen, som forutsettes revet, er næringsbebyggelse fra 1930-tallet, opprinnelig meieri. Forslaget er utformet med to bygningskropper som fullfører kvartalet mot Fjellgata, samt rammer inn det store utearealet inne i kvartalet. Store høydeforskjeller innenfor planområdet er innarbeidet som kvaliteter i prosjektet.

Prosjekttype: Konseptkonkurranse, utomhusplan og detaljregulering
Oppdragsgiver: JM Norge
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Enerhaugen Arkitekter AS
Gjennomført: 2012 - 2014
<<Forrige    Neste>>