LANDSKAP

Kvartal 33, boliger og gatetun Lillestrøm

Boligprosjekt i kvartal 33 i Lillestrøm med ombygging av Skedsmogata til gatetun og torg. Ombyggingen av gaten bygger på to hovedgrep;
- å utnytte den tilliggende parken rundt Lillestrøm kirke til å bli en kvalitet i gateløpet, samtidig som gateløpet blir et positivt innslag i parkanlegget
- en tydelig omprioritering av brukerne i gaten. Fra å være en lite trafikkert gate for kjøring til og fra tilliggende eiendommer og parkering, til å bli et gateløp tilrettelagt for gående, syklende og som inviterer til opphold.

Prosjekttype: Skisse- og forprosjekt
Oppdragsgiver: Veidekke eiendom AS, Seby AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Fosse og Aasen arkitekter AS
Gjennomført: 2014 - 2017
<<Forrige    Neste>>